Video tutorial rreth montimit të videos përmes Premiere ProNë këtë video do të mësoni se si të montoni (editoni) video duke përdorur aplikacionin Premiere Pro.

Kjo video është realizuar në partneritet me Programin “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” ASSET, i USAID.

Pikëpamjet e autorit të shprehura në këtë video nuk i reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit të Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.

Kjo video është financuar nga populli amerikan përmes Agjencionit të SHBA-së për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID Kosovë), në kuadër të Programit ‘Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt’ të USAID-it të cilin e zbaton Qendra për Arsim të Kosovës (KEC) në partneritet me FHI 360 dhe Crimson Capital Corp.

Duration: 00:05:28

source