Tutorial of editing video for beginners (Wondershare Filmora 9)TINE206(HK1-2122)K60CLC.2 – Tutorial clip made by Group 6
– 2114110271 Nguyễn Thị Minh Tâm
– 2114110080 Nguyễn Minh Đức
– 2119090004 Đỗ Đức Anh
__________________________
Contents:
Tutorial of editing video for beginners (Wondershare Filmora 9)
__________________________
© Trần Trọng Huy (MOS Master) – Trường Đại học Ngoại thương – tronghuy@ftu.edu.vn

Duration: 00:03:05

source