Red Cat Academy: Làm chuyển động text 3D với Element 3D của Video CopilotTrong Tutorial này, Leo sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo chữ 3D trong After Effects dùng Element 3D của Video Copilot. Vừa nhẹ vừa nhanh mà còn dễ nữa chứ.

Red Cat Academy đang tuyển sinh các khoá học Tư Duy Sáng Tạo và Motion. Xem thêm tại redcatacademy.com

Duration: 00:15:22

source