Polaroid Photo Slideshow Tutorial – Adobe Premiere Pro CC๐Ÿ‘ Get Adobe Premiere Pro CC: http://bit.ly/GalAdobePlans

๐ŸŽž๏ธ Sign up for Envato Elements for unlimited photo and video assets, $16.50/mo: http://bit.ly/GalElements

YouTube Promo Opener Used in Video: http://bit.ly/VideoHiveYouTubePromoTemplate by afeemotionFX

Trending Envato Market Premiere Pro Templates: http://bit.ly/TrendingMogrts

๐ŸŽ† ProductionCrate Lens Flares: http://bit.ly/CrateFlares

๐ŸŽ Enter my current giveaway: http://premieregal.com/giveaways

_____________________________________________________
Polaroid Photo Slideshow Tutorial – Adobe Premiere Pro CC

Learn how to create Polaroid-like photos in Premiere Pro CC with the Essential Graphics Panel and animate them using “keyframing” from within the Effect Controls panel in Adobe Premiere Pro CC.

Effects and Tools Used:
– Gaussian Blur
– Crop
– Essential Graphics Panel
– Keyframing
– Temporal interpolation
– Cross Dissolves
____________________________________________________

๐ŸŽตMusic in video: โ€œFollow Me Throughโ€ from SoundStripe
Get 10% off Unlimited Music, code: GAL10 http://bit.ly/GalSoundstripe

More Gal Discounts: http://premieregal.com/discounts

GEAR

My Amazon Influencer Shop: http://amzn.to/2F7UX9S
๐Ÿ’ป My editing & camera gear: http://premieregal.com/gear
๐Ÿ”ฅ Amazon’s Camera and Photo Deals: http://amzn.to/2Dyk4lR
๐Ÿ”ฅ B&H Video/Photo Deals: https://bhpho.to/2CVLhPS

SUPPORT MY CHANNEL
๐Ÿ’ต Become a Gal Patron: http://patreon.com/PremiereGal
My patrons help me make this educational video content! You can also get some perks, like some free video editing templates and some social media shout outs! Thank you for becoming a patron!

๐Ÿค” FAQ: FREQUENTLY ASKED QUESTIONS:

How do you enter the monthly Premiere Gal Giveaway?
โžœ http://premieregal.com/giveaways

Do you have any Premiere Gal discounts?
Yes! โžœ http://premieregal.com/discounts

Where can I watch your full editing courses on Pluralsight?
โžœ http://bit.ly/2AfeHWV

What equipment should I use?
โžœ http://bit.ly/2uaFMar

How do you donate to my channel?
โžœ http://patreon.com/PremiereGal

How can I partner with Premiere Gal?
โžœ http://premieregal.com/partner

Where to get the Adobe Creative Cloud?
โžœ http://amzn.to/2rVFROq

What do I use to record screen capture?
โžœ http://apple.co/2tDjUIh

NEW TO VIDEO EDITING? Take my 145 min Course on Pluralsight:
โžœhttp://bit.ly/2ry5x3i

What do I use for Media Management?
โžœ http://bit.ly/2qUnxFT

FOLLOW ME on Social Media
โžœ http://twitter.com/Premiere_Gal
โžœ http://facebook.com/PremiereGal
โžœ http://instagram.com/Premiere_Gal
Website โžœ http://premieregal.com

#photoslideshow #premierepro #template

Duration: 00:11:27

source