PixelDesigners magazine 4th issue!Not the last version! This is the first, official edit! The problem will have to solve with reedit: dividing the viewer attention. / Nem végleges, első, hivatalos változat! A gond, amit meg kell oldani az újraszerkesztéssel: a néző figyelmének megosztása.
Year of production: 2014. (june) / Készítés éve: 2014. (június)
The PixelDesigners magazine is informational digital journal for creative professionals. The video was made a promotional and displaying goal. / A PixelDesigners magazin a kreatív szakmák képviselőinek szóló digitális magazin. A videó promóciós és bemutató céllal készült.
My works in this project: / Feladataim ebben a projectben:
text writing (partly), image editing, video editing, audio cutting and editing, visual effecting and compositing / szövegírás (részben), képszerkesztés, videoszerkesztés, zenevágás és -szerkesztés, vizuális effektelés és kompozitálás
Programs: Audition CC, Photoshop CC, Illustrator CC, Premiere Pro CC, After Effects CC, Media Encoder CC
Technical spec.: 1920×1080p, 30 frame with 44,1 kHz stereo sound / 1920×1080p, 30 képkocka 44,1 kHz-es sztereó hanggal

Duration: 146

Likes: 0

Viewed:

source