PHOTOSHOP: Tạo chữ 3D Gold | Photoshop Gold Text EffectPHOTOSHOP: Tạo chữ 3D Gold | Photoshop Gold Text Effect
Cảm ơn đã xem và vui lòng để lại ý kiến ​​hoặc câu hỏi của bạn bên dưới!
https://www.facebook.com/pendesign0202

Duration: 00:09:33

source