IT Tip : สอนโปรแกรม Adobe Dimension: ถอดชิ้นส่วน MODEL : EP.2Adobe Dimension CC
เป็นโปรแกรมออกแบบแพคเกจผลิตภัณฑ์ และสร้างภาพ 3 มิติสำหรับใช้ในการโฆษณา

ซึ่งการทำงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ

1.ส่วนของการออกแบบ จัดวางวัตถุ ใส่ข้อความ และเลือกวัสดุที่
ต้องการ
2.ส่วนของการเรนเดอร์ภาพเพื่อนำไปใช้กับ Photoshop และ
Illustrator ต่อไป

Duration: 00:02:26

source