illustrator tutorials || pen tool in illustrator || How to use Pen tool ||#Bandhu#Advertising#

Hy my Name is Ram Kumar Katwal I am working as Graphic Designer, Photographer And Video Editing . Welcome to Complate Editing tutorial.
हेलो साथिहरु नमस्कार मैले आजा फेरी तपाईहरुको माझ एउटा Video लिएर आएको छु । illustrator मा कसरि Pen tool कसरि चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई मुल विषय लिएर यो बनाएको हुँ । आसा छ तपाईहरुले यसलाई मन पराक्ष्ए दिनु हुने छ ।

?Fellow ME??
Like || Subscribe || Share
? facebook : https://www.facebook.com/ram.katwal1
? instagram : https://www.instagram.com/katwal819/
? twitter : https://twitter.com/katwal_ramkumar
मैले यस भिडियो मार्फत तपाइहरुलाई एउटा रामो डिजाईन देखाउन गईरहेको छु कृपया यस भिडिणे लाई पुरा रुपमा हेर्दिनु होला । ??
https://www.youtube.com/watch?v=iPeP-

|| DOWNLOAD PREMIERE PRO 2020 ||
https://www.youtube.com/watch?v=9cCwL
Download and Install??
Filmora 9.3.0.23 Full Version Free| Filmora Crack | 2019
https://www.youtube.com/watch?v=TJ7vx

|| Eye Zoom Transition Filmora video Effect || EYE ZOOM |FILMORA 9 ||Eye Zoom Effect ||
https://www.youtube.com/watch?v=HK7sO
मैले यस भिडियोमा तपाईहरुलाइृ Illustrator मा Text Effect को बारेमा जानककारी दिएको छु हामि Illustrator मा कसरी काम गर्न सक्छौ र अक्क्षरहरको डिजाईन कसरी निकाल्न सक्छौ भनेर यो भिडियो बनाएको छु तपाई हरुले यसलाइृ हेरेर मलाई सहयोग स्वरुप यस च्यानल लाई सस्कृाईभ गर्दिनु होला धन्यवाद ।
https://www.youtube.com/watch?v=0u_8_

हेलो साथिहरु नमस्कार मैले आजा फेरी तपाईहरुको माझ एउटा Video लिएर आएको छु । illustrator मा कसरि Sliced Text Effect बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई मुल विषय लिएर यो बनाएको हुँ ।??
https://www.youtube.com/watch?v=PQZ6gE5eRxk&t=282s

Duration: 00:11:16

Likes: 43 – Views: 188

source