Hướng dẫn chi tiết | Công cụ bức tốc thao tác diễn hoạt hoàn hảo | AE ScriptXin chào mọi người và các anh em cộng đồng làm phim, dựng phim, kỹ xảo. Đây là sản phẩm AE script đầu tay của mình. Với Ultilities AE script này, những thao tác lập đi lập lại hằng ngày trên after effect sẽ được giản lược chỉ với 1 cái click chuột. Đây là video hướng dẫn chi tiết từng tính năng có trong công cụ.

Tải xuống miễn phí tại:
https://gum.co/qkBVP

Timecode:
0:30 Các cài đặt
1:15 3 tính năng đầu
3:50 Loop Cycle / Pingpong
4:50 Loop Perfect / Path
6:50 Bounce
7:50 Remove

☆Music☆
Demon – JVNA
To the Sun and Back – TrackTribe
Music provided by Youtube Audio Library.

Nếu bạn thấy công cụ này hữu ích. Donate cho mình qua:
[ví Momo] bit.ly/33LzNMF
[Paypal] paypal.me/duytuancg

Follow me on social media!
Facebook ► /udyr.tuong
Instagram ► @batau_tun

Duration: 00:09:03

source