[DevOps Full Course from Beginner ] || 24 – CloudFormation Tutorial[DevOps Full Course from Beginner ] || 24 – CloudFormation Tutorial
⭐️ Part Contents ⭐️

(00:00:00) – 1 – Introduction
(00:10:32) – 2 – First Example
(00:20:15) – 3 – Intrinsic Function
(00:24:41) – 4 – Change Set
(00:30:58) – 5 – More Intrinsic Functions
(00:37:05) – 6 – Multiple Resources
(00:45:06) – 7 – Mappings And Pseudo Parameters
(00:53:23) – 8 – Parameters
(01:04:45) – 9 – Outputs
(01:11:31) – 10 – Init

Tập hợp khóa học :
Danh sách phát khóa [Oracle Database 12c Administrator Full Course]
https://www.youtube.com/playlist?list=PL19lnLseZxdvSp04cHLCKvE5HVyUoIXca

[Quản trị CSDL Oracle Database 18C Full Course]: https://www.youtube.com/playlist?list=PL19lnLseZxdvmJYMNzs2a3lTORVRbw_3E

Python: https://www.youtube.com/playlist?list=PL19lnLseZxduhWkbNQd0_XFhGrzx1FQM3

Digital Cloud Computing trên AWS Amazon: https://www.youtube.com/playlist?list=PL19lnLseZxdv1MnaV0RyJ46XCrC4tMJoA

Nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký theo dõi kênh, like, share cho mọi người cùng tham gia nhé. Cảm ơn mọi người!

Thông tin liên hệ
Phone: 0368 23 09 96 – 0896.626.747
Email: vutienanhmta230996@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/nongdanmta9x

#Oracle
#AWS
#Linux
#Oracle
#Python
#DevOps

Duration: 01:27:03

source