Camera 3D in Adobe Dimension #10 | Now AcademyCamera 3D in Adobe Dimension | Now Academy

Khóa học Thiết kế banner Facebook với photoshop cơ bản http://bit.ly/ThietkeBannerFB
———————————————-
Khóa học thiết kế Poster, GDN 10 chủ đề hấp dẫn
http://bit.ly/NowPosterDesign
———————————————-
Khóa học Thiết kế chiến dịch truyền thông marketing http://bit.ly/Hocchiendichmarketing
———————————————-
Khóa học Thiết kế LOGO CƠ BẢN http://bit.ly/HocLogo
———————————————-
#NowAcademy #AdobeDimension #Camera #Thietkebaobi #PackagingDesign
———————————————-
Subcribe kênh: https://www.youtube.com/c/HaiNguyenBrand
Website: http://now.edu.vn/
Website: http://ibrandvn.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/NowAcademy26/
FB cá nhân: https://www.facebook.com/hainguyenbrand
Group về bao bì: https://www.facebook.com/groups/thietkebaobivn/
Group về logo: https://www.facebook.com/groups/1519957141410108/

Duration: 00:03:43

source