Adobe InDesign Sinhala Tutorials 01 – Startup windowවීඩියෝ සියල්ල්ම CD/DVD ලෙසින් ලබාගැනීම සඳහා අමතන්න : 077 3241602
Master in Adobe InDesign – Sinhala Tutorials
MORE VIDEOS – https://mymaster.lk/adobe-indesign-training-tutorials

Duration: 00:02:39

source