Adobe Dimension CC 2018 – Bài 15 Bài tập thực hành phần ánh sáng và ghép phối cảnhAdobe Dimension CC 2018 – Bài 15 Bài tập thực hành phần ánh sáng và ghép phối cảnh
Bài 15 Bài tập thực hành phần ánh sáng và ghép phối cảnh
Link: https://www.youtube.com/watch?v=XToi4R19ySM&list=PLoKEBTxICz1g0AvbSf01qRwrQzcszIf_J

Duration: 00:05:42

source