Adobe Dimension CC 2018 – Bài 13 Phân tích thành phần của một model 3DAdobe Dimension CC 2018 – Bài 13 Phân tích thành phần của một model 3D
Bài 13 Phân tích thành phần của một model 3D
Link: https://www.youtube.com/watch?v=XToi4R19ySM&list=PLoKEBTxICz1g0AvbSf01qRwrQzcszIf_J

Duration: 00:09:18

source