Adobe Dimension CC 2018 – Bài 13 Phân tích thành phần của một model 3D qua ví dụAdobe Dimension CC 2018 – Bài 13 Phân tích thành phần của một model 3D qua ví dụ
Bài 13 Phân tích thành phần của một model 3D qua ví dụ
Link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoKEBTxICz1g0AvbSf01qRwrQzcszIf_J

Duration: 00:09:18

source