Adobe Dimension CC 2018 – Bài 06 Công cụ xoay và lựa chọn từng vùng của vật thể

Học thiết kế 3D với Adobe Dimension CC 2018
Adobe Dimension CC 2018 – Bài 06 Công cụ xoay và lựa chọn từng vùng của vật thể

Duration: 00:08:16

source