Adobe Dimension CC 2018 – Bài 04 Làm quen với không gian làm việc của Adobe Dimension CC 2018Học thiết kế 3D với Adobe Dimension CC 2018
Adobe Dimension CC 2018 – Bài 04 Làm quen với không gian làm việc của Adobe Dimension CC 2018
Link: https://www.youtube.com/watch?v=XToi4R19ySM&list=PLoKEBTxICz1g0AvbSf01qRwrQzcszIf_J

Duration: 00:09:57

source