Adobe Dimension CC – Ընտրման և Տեղափոխման Գործիք (Select and Move Tool) in ArmenianԸնտրման և Տեղափոխման Գործիքի (Select and Move Tool) օգնությամբ կարելի է տեղաշարժել և դիրքորոշել օբյեկտը եռաչափ տարածությունում։

Duration: 00:06:48

source