Adobe Dimension CC – Բեմի Վահանակ (Scene Panel) in ArmenianԲեմի Վահանակը (Scene Panel) հնարավոր է դարձնում խմբավորել և առանձնացնել օբյեկտերը, տեղափողել շերտերը։

Duration: 00:06:14

source