Adobe Dimension – 10 – Các nguồn sáng Lightsadobe dimension, adobe dimension cc, adobe dimension tutorial
Xem tất cả video hướng dẫn và tải tài liệu học tại: http://phankimtu.com/

Duration: 00:16:37

source