Adobe Dimension – 09 – Tùy chỉnh chất liệu Materialsadobe dimension, adobe dimension cc, adobe dimension tutorial
Xem tất cả video hướng dẫn và tải tài liệu học tại: http://phankimtu.com/

Duration: 00:45:57

source