Adobe Dimension – 08 – Các công cụ còn lạiadobe dimension, adobe dimension cc, adobe dimension tutorial
Xem tất cả video hướng dẫn và tải tài liệu học tại: http://phankimtu.com/

Duration: 00:08:58

source