Adobe Dimension – 07 – Công cụ hút màu Sampler Tooladobe dimension, adobe dimension cc, adobe dimension tutorial
Xem tất cả video hướng dẫn và tải tài liệu học tại: http://phankimtu.com/

Duration: 00:12:23

source