Adobe Dimension – 04 – Các phím điều hướng Camera trong môi trường 3Dadobe dimension, adobe dimension cc, adobe dimension tutorial
Xem tất cả video hướng dẫn và tải tài liệu học tại: http://phankimtu.com/

Duration: 00:15:41

source