💢ورکشاپ اول پکیج ایندیزاین -پارت سوم| Adobe InDesign tutorial💢پکیج ایندیزاین علی نفری پور
ورکشاپ اول
سرفصل:
شناخت کاتالوگ وانجام کاتالوگ هوشمند

_______________________________________
توضیح:
ازآنجایی که این پکیج ودوره کاملا صفرتاصد بوده وشما بعد از دیدن تمامی قسمت ها میتوانید دربازارکار فعالیت کنید،بعد ازدیدن آن هرمبلغی که مدنظر شما بود میتوانید به کودکان‌مبتلا به سرطان از هرطریقی کمک کنید.پیشاپیش از محبت شما جهانی سپاس🦋🙏
_______________________________________
کانال تلگرامی پکیج ایندیزاین:
https://t.me/indesignnewart
کانال اصلی تلگرام:
https://t.me/memari170
اینستاگرام:
https://instagram.com/memari170?utm_medium=copy_link
_______________________________________
#آموزش_ایندیزاین#پکیج_ایندیزاین#ایندیزاین
#ndesignnewart#AdobeInDesign

Duration: 00:40:53

source