หมีเฮ: สร้างโมเดล 3d ด้วย Adobe dimension cc 2019สร้างโมเดล 3d ด้วย Adobe dimension cc 2019
ขั้นตอนการสร้างโมเดล จากโปรแกรม dimension cc
เลือกวัสดุ จัดแสง และ render

สร้างรายได้จากการขายภาพ stock ตาม link เลยครับ
https://bit.ly/2zXDrbj

Duration: 00:30:09

source