สอน Adobe Dimension ep.02สร้างภาพกราฟิก 3มิติ ด้วยรูปทรงพื้นฐาน

Duration: 00:09:15

source