สอนใช้ Adobe Dimension ตอนที่ 1สร้างกราฟิก 3D ด้วย Adobe Dimension

Duration: 00:13:52

source