สอนโปรแกรม Adobe Dimension cc 2019 EP. 1 Creating a 3D Modelโปรแกรม Adobe Dimension CC
เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างภาพ 3 มิติ
สำหรับนักออกแบบ ผลิตภัณฑ์ เพื่อการโฆษณาหรือสร้างภาพที่สมจริง
…………………………………
มาลองเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ

Duration: 00:12:51

source