สร้างองค์ประกอบ Lighting & Shading (Adobe Dimension + Photoshop)สร้างองค์ประกอบ Lighting & Shading (Adobe Dimension + Photoshop)

—————————————————-
Website : https://www.vstecs.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/vstecsth
Instagram : https://www.instagram.com/vstecsth
YouTube : https://www.youtube.com/c/VSTECSThailandChannel
Tel. +66 2032 9999

Duration: 02:48:09

source