ഇതിലും എളുപ്പത്തിൽ After Effects പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല | Basic Tutorial Malayalam | Arpith AravindInstagram – https://www.instagram.com/manakkotta/

FB – https://www.facebook.com/ArpithAravindVlogger/?view_public_for=100358461547666

After Effects Introduction & Basics
Interface, Composition, Timeline, Transform, Solid & Text

My System Configuration
i7 8th gen 8700K
Gigabyte 390m
550w coolermaster
1TB HDD wd
970 nvme ssd
coolermaster rgb 511
Zotac Gtx 1660 Ti 6GB
16 GB CORSAIR 3000
1000VA ups
Lg 22 ips lcd
Deep cool 120 ex cooler
Total – 120000(അമ്മേടെ മാല പണയം വച്ച വക 😐 )

Duration: 00:27:48

Likes: 6769 – Views: 133210

source