סדנא בתכנון ב בוקר 26.4 עומסים לרצפה מקשית, קורות ויסודות

Duration: 01:30:04

source